De Invalspoorten

ZET IK DICHTBEWAAR JE HART

Vader God, vul mijn hart met uw vrede,
die alle verstand te boven gaat;
vul mijn hart met uw liefde,
die alle kennis te boven gaat.

Spr. 4:23 Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is,
want daaruit zijn de uitingen van het leven.BEWAAR JE OGEN

Vader God, help mij om mijn ogen rein te bewaren,
zodat mijn hart niet vervuild wordt
met alle onreinheid die op mij afkomt.
Help mij om mijn levenspad rein te bewaren.

Job 31:1 Ik heb een verbond gesloten met mijn ogen;
hoe kan ik dan begerig naar een jonge vrouw kijken?BEWAAR JE OREN

Vader God, wilt U mij helpen niet te luisteren naar roddelpraat,
negativiteit, veroordelingen en negatieve kritiek

Spr. 18:8 De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen,
die dalen af in de schuilhoeken van zijn binnenste.BEWAAR JE MOND

Vader God, help mij om voor anderen tot zegen te zijn.
Zet een wacht bij mij mijn mond

Spr. 18:20-21 Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd,
hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen.
Dood en leven zijn in de macht van de tong,
wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.BEWAAR JE HANDEN

Vader God, vul mijn handen met Uw zegeningen,
zodat ik tot zegen zal zijn voor de mensen om mij heen.
U ben de bron van al mijn voorzieningen

Mat. 18:8 Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen,
hak hem af en werp hem van u.
Het is beter voor u kreupel of verminkt
tot het leven in te gaan,
dan met twee handen of twee voeten
in het eeuwige vuur geworpen te worden.BEWAAR JE SEKSUELE ORGANEN

Vader God, bescherm en bewaar mij voor de pijlen van de boze
die op mij worden afgevuurd
om U te bedriegen en te bedroeven.

Heb. 13:4 Laat het huwelijk bij allen in ere zijn
en het huwelijksbed onbevlekt,
want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen.BEWAAR JE WIL

Vader God, leer mij Uw wil voor mijn leven,
zodat ik iedere dag met U zal leven
en oponthoudelijk mag genieten van Uw nabijheid

Mat. 7:21Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere,
zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen,
maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.


CONTACT


Paslaan 11 7311AH Apeldoorn

Locatie


HealingRooms Apeldoorn

LINKS


info@healingrooms-apeldoorn.nl


Healingrooms Nederland