Wapenrusting

De geestelijke wapenrusting
Trek deze wapenrusting, in gebed, aan!
Opdat je Gods bescherming mag ervaren.


EfeziŽrs 6:10-18 (HSV)
Verder, mijn broeders,
word gesterkt in de Heere
en in de sterkte van Zijn macht.
Bekleed u met de hele wapenrusting van God,
opdat u stand kunt houden
tegen de listige verleidingen van de duivel.
Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed,
maar tegen de overheden, tegen de machten,
tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,
tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Neem daarom de hele wapenrusting van God aan,
opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad,
en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid,
en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid,
en de voeten geschoeid met bereidheid
van het Evangelie van de vrede.
†† Neem bovenal het schild van het geloof op,
waarmee u alle vurige pijlen
van de boze zult kunnen uitblussen.
En neem de helm van de zaligheid
en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
terwijl u bij elke gelegenheid
met alle gebed en smeking bidt in de Geest
en daarin waakzaam bent met alle volharding
en smeking voor alle heiligen.
Amen.


CONTACT


Paslaan 11 7311AH Apeldoorn

Locatie


HealingRooms Apeldoorn

LINKS


info@healingrooms-apeldoorn.nl


Healingrooms Nederland