De Geloofsbelijdenis

Het is goed om de geloofsbelijdenis regelmatig hardop uit te spreken.
In tijden dat je het moeilijk hebt mag je ervaren dat God door zijn Heilige Geest je hiermee bemoedigt.


Ik geloof in God, de Almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
Ik geloof in Jezus Christus,
Zijn eniggeboren Zoon, mijn Heer,
Die ontvangen is van de Heilige Geest,
Geboren uit de maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus.
Is gekruisigd, gestorven en begraven.
Neergedaald in de hel.
Op de derde dag opgestaan uit de dood,
Opgevaren naar de hemel,
Zit Hij aan de rechterhand van de almachtige Vader.
Hij zal wederkomen om de levenden
en de doden te oordelen.
Ik geloof in de Heilige Geest,
De gemeenschap van de heiligen,
De vergeving van zonden,
De opstanding van het lichaam,
en het eeuwige leven.
Amen


CONTACT


Paslaan 11 7311AH Apeldoorn

Locatie


HealingRooms Apeldoorn

LINKS


info@healingrooms-apeldoorn.nl


Healingrooms Nederland