De Fundamentele Grondslagen van de Bijbel

Alle schriftaanhalingen komen uit de Herziene Staten Vertaling (2010)
  • Wie is God?
  • Wat heeft Jezus gedaan?
  • Wie of wat is de Heilige Geest?
  • Wat mag ik doen en wat moet ik laten?
Zo maar wat vragen die bij je op kunnen komen als je nadenkt over geloof.
De waarheid vind je in Gods Woord, de Bijbel.
Deze aantekeningen zijn opgesteld om je te helpen de fundamentele leerstellingen van de Bijbel beter te leren begrijpen.
Het is vooral belangrijk voor de gelovigen, om bekend te zijn met deze fundamentele leerstellingen.
De leerstellingen zijn gebaseerd op de duidelijke en eenvoudige leer van de Bijbel.
De grondslagen zijn ingedeeld in 17 secties en de 17 secties komen overeen met wat wel de basis van je geloof wordt genoemd.
De werkbladen stellen je in staat om te werken aan wat je geloof inhoudt en om antwoorden te vinden door direct naar het Woord te gaan.

Handelingen 17:11 En dezen (de Joden in Berea) waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.


Deze Grondslagen zijn een bewerking van de Basic Doctrines of the Bible,
uitgegeven door: Middle Town Bible Church
Een persoonlijke studie met als doel de christelijke grondslagen van God's woord beter te begrijpen.