De Fundamentele Grondslagen van de Bijbel

Alle schriftaanhalingen komen uit de Herziene Staten Vertaling (2010)

8 - De Twee Naturen van de Gelovige1. Is het mogelijk dat een gered persoon zondigt?
Jazeker:
1 Johannes 1:8-10 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

2. Wat woonde in Paulus?
De zonde!
  • Romeinen 7:17 Nu ben ik het echter niet meer die dit teweegbrengt, maar de zonde die in mij woont.
  • Romeinen 7:20 Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng Ūk dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont.
3. In elke gelovige is er een conflict (strijd om de controle) tussen het vlees en de Geest:
Galaten 5:17 Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.

Wat laat ons leven zien wanneer het vlees de controle heeft?
Galaten 5:19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
De werken van het vlees!

Wat laat ons leven zien wanneer de Geest de controle heeft?
Galaten 5:22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
De vrucht van de Geest!

Wat moeten we doen om overwinning te hebben over het vlees?
Galaten 5:16 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.

4. Wat moet de gelovige afleggen?
EfeziŽrs 4:22 namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten,
De oude mens!

Wat moet de gelovige aandoen?
EfeziŽrs 4:24 en bekleedt u met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
De nieuwe mens!

5. Is het zo dat eens een persoon is gered zijn zonden dan vergeven zijn en hij nooit meer zal zondigen?

Absoluut NIET - hij kan nog steeds zondigen:
1 Johannes 1:8 Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. 1 Johannes 1:10 Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

6. Als een gelovige zondigt, wat moet hij dan doen?
Zijn zonden belijden
1 Johannes 1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Als de gelovige dit doet, welke twee dingen belooft God dan te doen?

1. De zonden worden vergeven.
2. Hij zal ons reinigen van alle ongerechtigheid.

7. In Romeinen hoofdstuk 7 beschrijft Paulus zijn eigen persoonlijke conflict en strijd als gelovige.

Wat woonde in Paulus?:
Romeinen 7:18 Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet.

Toen Paulus verlangde goed te doen, wat was dan bij hem aanwezig?:
Romeinen 7:21 Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt.

Wie was in staat Paulus te bevrijden van zijn zondige ik?:
Romeinen 7:24-25 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.


De gelovige heeft de levende God in zijn hart. Omdat de Heilige Geest binnenin leeft, kan de gelovige "nee" zeggen tegen gedachten en handelingen die God niet bevallen. God is daar om de gelovige te helpen zodat hij over Gods bijstand, sterkte, begrip, wijsheid, bekwaamheid, enz. kan beschikken. De gelovige moet ervoor kiezen God te behagen en "ja" te zeggen tot God, want anders zullen trots en de oude zonde-natuur zijn woorden, gedachten en daden controleren.
Eeuwige zekerheid (voor altijd veilig en beschermd zijn in Christus) is hoe God de gelovige ziet. God is zeker van Zichzelf en Zijn Woord. Hij is zeker van wat Hij heeft gedaan en wat Hij heeft gezegd. Verzekerdheid is de zekerheid die de gelovige bezit wanneer hij gehoorzaamt en vertrouwt op wat God heeft gezegd.


Deze Grondslagen zijn een bewerking van de Basic Doctrines of the Bible,
uitgegeven door: Middle Town Bible Church
Een persoonlijke studie met als doel de christelijke grondslagen van God's woord beter te begrijpen.