Verdieping

De voorbede van Paulus voor verdieping in je geloof
Je kunt dit gebed heel persoonlijk voor jezelf maken.


EfeziŽrs 3:14-21 (HSV)
Om deze reden buig ik mijn knieŽn
voor de Vader van onze Heere Jezus Christus,
naar Wie elk geslacht in de hemelen
en op de aarde genoemd wordt,
opdat Hij mij geeft,
naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid,
met kracht gesterkt te worden
door Zijn Geest in de innerlijke mens,
opdat Christus door het geloof
in mijn hart woont
en mij in de liefde geworteld
en gefundeerd heeft,
opdat ik ten volle zou kunnen begrijpen,
met alle heiligen,
wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is,
en ik de liefde van Christus zal kennen,
die de kennis te boven gaat,
opdat ik vervuld wordt tot heel de volheid van God.
Hem nu Die bij machte is te doen
ver boven alles wat ik bid of denk,
overeenkomstig de kracht die in mij werkzaam is,
Hem zij de heerlijkheid in mijn leven,
door Christus Jezus,
in alle geslachten,
tot in alle eeuwigheid.
Amen.


CONTACT


Paslaan 11 7311AH Apeldoorn

Locatie


HealingRooms Apeldoorn

LINKS


info@healingrooms-apeldoorn.nl


Healingrooms Nederland